Jumat, 21 Agustus 2009

Add Folder To - "SEND TO"

langkah :

** buka sembarang folder FOLDER.
** kemudian pada menu bar pilih TOOLS >> Folder Options
** Click view TAB.
** pada LIST of Advance Settings, click Show hidden files and folders !
** sekarang browse ke C:\Documents and Settings
** buka folder dengan username anda
** Buka SendTo folder
** Copy shortcut dari folder favorite anda

sekarang tranfer files ke favorite folder anda:

** Right Click file
** kemudian, Send To
** Click nama folder !

Enjoy !!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar